+030 210 538 1327
Η προπαρασκευαστική περίοδος είναι για αποφοίτους Σχολών ΑΕΝ, διαρκεί 4 εβδομάδες και περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικά μαθήματα.

Προπαρασκευαστική Περίοδος