+030 210 538 1327
Στο Γ' Εξάμηνο περιλαμβάνονται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας και 2 Σεμινάρια Επιλογής τα οποία πραγματοποιούνται τον Ιούνιο,αμέσως μετά το τέλος του 2ου εξαμήνου.

Γ Εξάμηνο