+030 210 538 1327
Στο Β Εξάμηνο γίνεται η επιλογή ανάμεσα σε 3 κατευθύνσεις.
Κατεύθυνση (Κ1): Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.
Κατεύθυνση (Κ2): Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Κατεύθυνση (Κ3): Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδιαστημικών Συστημάτων και εφαρμογές στη Ναυτιλία

Στην κατεύθυνση Κ1 περιλαμβάνονται 5 Υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα Επιλογής. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής τους εκ των τριών.
Στην κατεύθυνση Κ2 & K3 περιλαμβάνονται 6 Υποχρεωτικά μαθήματα

Β Εξάμηνο Κατεύθυνση 1

Β Εξάμηνο Κατεύθυνση 2

Β Εξάμηνο Κατεύθυνση 3