+030 210 538 1327
Στο Ά Εξάμηνο περιλαμβάνονται 5 Υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα Επιλογής.
Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κ1 θα πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά το μάθημα "Ναυτικό Δίκαιο & Οργανισμοί".
Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κ2 θα πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά το μάθημα "Εισαγωγή στην Τεχνολογία Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ)".
Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κ3 θα πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά το μάθημα "Σχεδιασμός και Αρχές Μηχανικής Συστημάτων".

Α εξάμηνο