+030 210 538 1327

Το ΠΜΣ απαιτεί παρακολούθηση μαθημάτων ετήσιας διάρκειας και ένα εξάμηνο επιπλέον για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας η οποία πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση:

  • 12 μαθημάτων (6 κύρια μαθήματα, 6 μαθήματα ειδίκευσης)
  • Παρακολούθηση 2 σεμιναρίων ακριβώς μετά το τέλος των μαθημάτων του Β Εξαμήνου
  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο

Οι σπουδαστές που είναι αποφοίτοι Σχολών ΑΕΝ θα πρέπει να παρακαλουθήσουν επιπλέον:

  • μία προπαρασκευαστική περιόδο, διάρκειας 4 εβδομάδων και περιλαμβάνει 6 μαθήματα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2) κάθε Πέμπτη, Παρασκευή (απογευματινές ώρες) και Σάββατο (πρωινές ώρες) .