+030 210 538 1327 / 6955442092
Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές
Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
unwat.jpg
logo_aigaiou.png
&
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2 Κατευθύνσεων
Απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Σχολών Οικονομικών, Κοινωνικών και Διοικητικών Επιστημών καθώς και Σχολών Μηχανικών, με στόχο την απόκτηση γνώσεων & τεχνογνωσία, στο χώρο των επιχειρησιακών λειτουργιών στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
assets_large_t_183761_54099186.jpg
untitled.png
Απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Μηχανικούς Ανωτάτων Ιδρυμάτων και στοχεύει στην παραγωγή και απόκτηση γνώσεων και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα τεχνολογιών αυτοματισμού στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Οι εγγραφές άρχισαν
Εγγραφείτε στο Νέο Τμήμα έως 19/09/2021
calendar.png
19/09
Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές"